Hoppa till textinnehållet

Sponsring

Sponsorpolicy

Vi ska genom en affärsmässig och aktivt synlig sponsorverksamhet nå breda grupper i samhället och stärka bilden av banken. All sponsring ska resultera i nytta för vår bygd med omnejd, präglas av hög kvalitet och stärka vår lokala förankring men även öka vår synlighet i närliggande kommuner. 
Sponsorverksamheten skall leda till att Högsby kommuns invånare uppfattar Högsby Sparbank som en positiv kraft i samhället.

 

Principer

Vi ska:

 • vara affärsmässiga i vårt sponsorarbete och alltid skriva avtal
 • följa bankens värderingar i sponsorverksamhet
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
 • följa upp vår sponsorverksamhet
 • sponsra verksamheter där många människor involveras och att vi uppfattas som en positiv kraft i det lokala samhället
 • anordna/sponsra intressanta och lärorika föreläsningar för att berika de boende i bankens verksamhetsområde
 • sponsring skall ske till verksamhet som bedrivs inom vårt verksamhetsområde

 

Three pair of legs of golf players.

FÖRENINGAR - Ansök om investeringsbidrag

Sponsorpolicy

 • En hörnpelare i Högsby Sparbanks verksamhet är att främja en levande landsbygd. En del i detta är att aktivt medverka för att skapa livskraftiga fysiska miljöer inom sitt verksamhetsområde. Banken har beslutat att två gånger per år dela ut investeringsbidrag till föreningar som står i behov av stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Sista ansökningsdag är den 7 juni 2019. De kriterier banken värderar i ansökningarna är följande:

 

 •  Antal medlemmar
 • Antal aktiviteter och antal medverkande på aktiviteterna
 • Mervärde till bankens varumärke
 • Mervärde för en levande landsbygd inom bankens verksamhetsområde                                                                         

 

Fyll i uppgifterna här nedan och skicka separat in det senaste årsmötesprotokollet till

Ansökan om sponsring