Vad letar du efter?
Meny
Vår verksamhet
oaks-leaves

Högsby Sparbanks styrelse har idag följande sammansättning:

  • Ledamot Mikael Eliasson f 1954. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2020-04-24. Mikael har en utbildningsbakgrund som jägmästare samt olika managementutbildningar. Han har under hela sitt yrkesverksamma liv verkat inom skog och träindustrin både nationellt och internationellt. Sedan 1982 har Mikael haft olika chefsbefattningar fram till sin pensionering 2019. Fr.o.m. 2012 fram till pensionering var Mikael direktör för Svenskt Trä.

  • VD Joakim Malmdahl f 1971. Ledamot och VD i Högsby Sparbank sedan 2014-05-01. Joakim har en utbildningsbakgrund inom ekonomi på högskolenivå, Joakim har arbetat i ledande befattningar inom offentlig sektor sedan oktober 1998, framförallt inom ekonomiområdet. Han har under dessa år genomgått ett stort antal ledar-, ekonomi-, juridik- och riskutbildningar.

  • Vice ordförande Victoria Schön Månsson f 1979. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2015. Victoria har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning på redovisning och ekonomistyrning, hon har framförallt arbetat i ledande befattningar inom ekonomiadministration i offentliga verksamheter. Sedan 2020 är hon Controller i Mörbylånga Kommun. Victoria har sedan hon blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.

  • Ledamot Sabina Johansson f 1985. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2022-04-21. Sabina har en akademisk bakgrund, där hon har läst kurser inom ekonomistyrning, ledarskap, nationalekonomi, fastighetsvärdering m.m. Vidare har Sabina arbetslivserfarenhet inom ekonomiyrket där hon sedan 2016 är ekonomiansvarig på ett framgångsrikt företag i Åseda.

  • Ordförande Magnus Sandholm f 1968. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2009, ordf. sedan 2019-09. Magnus är egen företagare inom byggbranschen sedan 1991, Magnus har haft diverse styrelseuppdrag bland annat inom Företagarna både lokalt och regionalt. Magnus har sedan han blivit invald i styrelsen i Högsby Sparbank genomgått ett antal utbildningar framförallt i SR´s regi.

  • Ledamot Per-Anders Truedsson f 1960. Ledamot i Högsby Sparbank sedan 2023-04-20. Per-Anders har en bakgrund inom Skanska koncernen där han haft ledande befattningar både i Sverige och utomlands. Hans ansvarsområden har varit inom väg och anläggning, husbyggverksamhet samt även HR.

  • Personalrepresentant Kajsa Pleijert f 1987. Personalrepresentant sedan 2023-06-19. Kajsa arbetar som privatrådgivare på Högsby Sparbank sedan 2019 och har genom sitt fackliga engagemang blivit invald som personalrepresentant i styrelsen. Kajsa har studerat 4-årig linje inom ekonomi med inriktning revisor/controller samt över 10 års erfarenhet av bank/rådgivning. Kajsa är privat en driven person med stort engagemang i föreningslivet på orten där hon är bosatt med flertalet mindre styrelseuppdrag